Početna

Drage kolege i prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da budete aktivni učesnici na II Kongresu babica Republike Srbije sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Udruženja zdravstvenih radnika i saradnika ,,TIM KME” i KBC Zvezdara, koji će se održati u periodu od 20-21. maja 2017. godine u KBC Zvezdara u Beogradu.

Imaćete priliku da učestvujete u zanimljivom naučnom i stručnom programu, koji će u trajanju od dva dana, pružiti jedinstvenu priliku za raspravu i razmenu važnih naučnih dostignuća, ideja i informacija u području ginekologije i akušerstva, kao i njima srodnim granama, takođe i usvajanje novih saznanja, razmenu iskustava i zajedničku evaluaciju.

Kongres je zamišljen kao velika afirmacija i popularizacija naše struke kao i razmena iskustava sa kolegama iz regiona i šire. Predavanja će biti bazirana na prikazima slučajeva, iskustvima iz prakse, sa terena, opisima kako su se pojedini slučajevi obrađivali, toku i razvoju događanja, te zaključcima u smislu šta se još moglo učiniti za bolji ishod.

Pozivamo Vas da svojim aktivnim učešćem doprinesete radu i uspehu II Kongresa babica Republike Srbije sa prikazima primera iz prakse vezanih na teme kongresa ili sa slobodnim temama. Prednost imaju radovi koji će predstaviti iskustva iz prakse.

Nadamo se Vašem odazivu i veselimo zajedničkom druženju.

Predsednik UZRS,,TIM KME”
Nevenka Stojanović