Informacije

Drugi kongres babica Republike Srbije  sa međunarodnim učešćem

 

Organizatori:

Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika ,,TIM KME” i KBC Zvezdara

Generalne informacije

 • Vreme održavanja kongresa: 20 i 21. maj 2017.
 • Mesto održavanja  kongresa: KBC Zvezdara, Preševska 31, Beograd
 • Domaćin: KBC Zvezdara

Pokrovitelji :

 • Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
 • Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije

Akreditacija:

Kongres je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije 153-02-489/2017-01 od 03.03.2017.godine, akreditacioni broj : D-1-280/17 sa:

 • 13 bodova za predavače po pozivu
 • 11 bodova za usmene prezentacije
 • 8 bodova za pasivno učešće

Organizacioni odbor:

Nevenka Stojanović, Ružica Nikolić, Mirjana Prvulović

Predavači:

Babice, lekari, medicinske sestre, patronažne sestre i drugi zdravstveni saradnici.

Teme kongresa:

 • Identitet babice
 • Odgovornost babica u sprovođenju skrining programa
 • Uloga babice u prevenciji malignih oboljenja
 • Uloga i značaj babice u savetovalištu za trudnice
 • VTO
 • Komunikacija u teškim situacijama
 • Zdravlje žene u trudnoći
 • Patološka trudnoća
 • Psihofizička priprema trudnice za porođaj
 • Vođenje normalnog i patološkog porođaja
 • Žene i menopauza
 • Nasilje nad ženama
 • Slobodne teme

 

Kotizacija:

Broj učesnika je ograničen.
Prijave će biti prihvaćene prema redosledu prispeća do popunjavanja predviđenog broja mesta.

Predavači ne plaćaju kotizaciju!

 

Uplata kotizacije u domaćoj valuti se uplaćuje na poslovni račun UZRS,,TIM KME“:

Tekući račun: 180-1601210040533-02

poziv na broj: D-1-280/17 sa naznakom : za Kongres

Banka: Alpha Bank, Beograd

Primalac: UZRS,,TIM KME“, Srbija

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Uplate kotizacije u stranoj valuti se uplaćuju na devizni račun UZRS,,TIM KME“:

Tekući račun: 180-1581210042761-14

Account No / SWIFT CODE : COBADEFFXXX

Beneficiary Customer / IBAN : RS35180158121004276114

Banka: Alpha Bank, Beograd

Primalac: UZRS,,TIM KME“, Srbija

 


Pristup u sale biće dozvoljen samo registrovanim učesnicima koji imaju ID traku.

Tip kotizacije:

 • UČEŠĆE sa uključenim ručkom za oba dana – 1.000,00 RSD, odnosno protivvrednost u EUR valuti za uplate iz inostranstva. ( 10 € )
 • UČEŠĆE sa uključenim ručkom za oba dana i svečanom večerom u restoranu ,,Dva jelena”, Skadarlija – 3200,00 RSD, odnosno protivvrednost u EUR valuti za uplate iz inostranstva. ( 26 € ). Kotizacija se može platiti i na licu mesta – u dinarima!

Kotizacija  obuhvata:

 • Kongresni materijal
 • Pristup ceremoniji otvaranja
 • Predavanja
 • Osveženje u pauzama (ručak, kafa, sokovi)
 • Zbornik radova
 • Vaučer za besplatno rešavanje online testa KME od 5 bodova
 • Sertifikat

Registracija na kongresu:

Učesnici kongresa se registruju pre početka kongresa u predvorju Svečane sale KBC Zvezdara. Registrovane osobe su obavezne istaknuto nositi akreditacionu karticu na mestima stručnog i društvenog programa kongresa. Prilikom registracije potrebno je doneti kopiju uplatnice na kojoj je vidljiva uplata kotizacije.

Uputstvo autorima:

Za usmenu prezentaciju predviđeno je maksimalno 10 minuta. Predavači su obavezni da svoje prezentacije pošalju mejlom na kongres.babica.srbije@gmail.com  ili najkasnije na pauzi pre svoje sesije  svoju prezentaciju (CD, USB) predaju tehničkom licu zaduženom za probnu projekciju.

Smeštaj:

Učesnici kongresa u vlastitom angažmanu osiguravaju smeštaj. Organizator preporučuje  hotel i apartmane u neposrednoj blizini KBC Zvezdara sa povoljnom cenom smeštaja, i u centru grada u neposrednoj blizini Skadarlije. Predloge možete pogledati na stranici –  Predlozi smeštaja – Gde odsesti?

 

Zahvaljujemo na Vašim prijavama i drago nam je što ćete učestvovati na Kongresu babica Srbije. Očekujemo Vas u što većem broju i radujemo se divnom druženju i razmeni profesionalnog znanja i iskustva…